horni

Balíková (Novotná) Gabriela (1.KCK TRUTNOV)

datum čas zápas dráha soutěž
20.3.2021 15:30 Kolibris 1 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2
20.3.2021 9:00 Ledoborky 3 dráha 3. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2
14.2.2021 15:30 Trutnov 2 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Sokolky
14.2.2021 9:00 Trutnov 2 dráha 2. 1.liga – ženy :Základní část
Letící kameny
13.2.2021 15:30 Citadela dráha 4. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2
13.2.2021 9:00 Trutnov 2 dráha 3. 1.liga – ženy :Základní část
Dion XX
6.12.2020 15:30 Savona I dráha 4. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2
6.12.2020 9:00 Sokolky dráha 2. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2
5.12.2020 15:30 Trutnov 2 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Ledoborky 3
5.12.2020 9:00 Letící kameny dráha 2. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2
11.10.2020 15:30 Trutnov 2 6 dráha 3. 1.liga – ženy :Základní část
Kolibris 1 7
11.10.2020 9:00 Trutnov 2 6 dráha 4. 1.liga – ženy :Základní část
Citadela 4
10.10.2020 15:30 Dion XX 0 dráha 3. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 1
10.10.2020 9:00 Trutnov 2 10 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Savona I 6
15.3.2020 15:30 Trutnov 2 dráha 3. 1.liga – ženy :Základní část
Zbraslav TP
15.3.2020 8:30 Trutnov 2 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Kolibris 1
14.3.2020 15:30 Trutnov 2 dráha 3. 1.liga – ženy :Základní část
Liboc 4
14.3.2020 8:30 Citadela dráha 2. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2
19.1.2020 15:30 Trutnov 2 7 dráha 3. 1.liga – ženy :Základní část
Savona I 2
19.1.2020 8:30 Kolibris 2 6 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 3
18.1.2020 15:30 Trutnov 2 7 dráha 3. 1.liga – ženy :Základní část
Letící kameny 3
18.1.2020 8:30 Liboc 4 6 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 12
8.12.2019 15:30 Kolibris 1 8 dráha 4. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 5
8.12.2019 8:30 Trutnov 2 9 dráha 2. 1.liga – ženy :Základní část
Citadela 6
13.10.2019 15:30 Zbraslav TP 6 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 7
13.10.2019 8:30 Savona I 6 dráha 3. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 3
12.10.2019 15:30 Trutnov 2 1 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Kolibris 2 9
12.10.2019 8:30 Letící kameny 3 dráha 4. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 8
17.3.2019 15:30 Trutnov 2 0 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Citadela 6
17.3.2019 8:30 Liboc 1 6 dráha 4. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 7
16.3.2019 15:30 Trutnov 2 12 dráha 2. 1.liga – ženy :Základní část
Valící se šutráky 4
16.3.2019 8:30 Letící kameny 8 dráha 4. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 4
10.2.2019 19:30 Liboc 4 5 dráha 2. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 7
10.2.2019 12:00 Trutnov 2 0 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Kolibris 1 10
16.12.2018 19:30 Zbraslav TP 7 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 8
16.12.2018 12:00 Valící se šutráky 8 dráha 4. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 2
15.12.2018 19:30 Trutnov 2 3 dráha 2. 1.liga – ženy :Základní část
Liboc 1 6
15.12.2018 12:00 Trutnov 2 2 dráha 4. 1.liga – ženy :Základní část
Letící kameny 11
21.10.2018 15:30 Citadela 10 dráha 3. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 7
21.10.2018 8:30 Trutnov 2 4 dráha 2. 1.liga – ženy :Základní část
Liboc 4 3
20.10.2018 15:30 Kolibris 1 5 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 9
20.10.2018 8:30 Trutnov 2 9 dráha 3. 1.liga – ženy :Základní část
Zbraslav TP 8
22.9.2018 17:45 Savona 6 8 dráha 2. Pohár ČSC 2018 :Skupina C
Trutnov 2 4
22.9.2018 8:00 Trutnov 2 3 dráha 1. Pohár ČSC 2018 :Skupina C
Dion YB 8
21.9.2018 17:45 Letící kameny 4 dráha 3. Pohár ČSC 2018 :Skupina C
Trutnov 2 3
21.9.2018 12:30 Trutnov 2 3 dráha 2. Pohár ČSC 2018 :Skupina C
Kolibris 5 5
14.4.2018 15:30 Ledolamky 12 dráha 2. Barážový turnaj - 1.liga/Extraliga - ženy :Baráž
Trutnov 2 8
31.3.2018 15:30 Trutnov 2 10 dráha 4. Extraliga – ženy :Základní část
Liboc 1 2
31.3.2018 9:30 PLC LEDO 10 dráha 1. Extraliga – ženy :Základní část
Trutnov 2 9
4.2.2018 15:30 Trutnov 2 5 dráha 4. Extraliga – ženy :Základní část
Savona M 9
4.2.2018 9:30 Sokolky 9 dráha 1. Extraliga – ženy :Základní část
Trutnov 2 6
3.2.2018 16:30 Trutnov 2 1 dráha 4. Extraliga – ženy :Základní část
Zbraslav W 10
3.2.2018 8:15 Savona H 9 dráha 2. Extraliga – ženy :Základní část
Trutnov 2 8
17.12.2017 20:15 Trutnov 2 5 dráha 1. Extraliga – ženy :Základní část
Liboc 3 12
17.12.2017 12:00 Savona M 9 dráha 3. Extraliga – ženy :Základní část
Trutnov 2 2
16.12.2017 20:15 Trutnov 2 8 dráha 4. Extraliga – ženy :Základní část
PLC LEDO 4
16.12.2017 12:00 Trutnov 2 5 dráha 3. Extraliga – ženy :Základní část
Sokolky 8
22.10.2017 16:00 Liboc 1 5 dráha 2. Extraliga – ženy :Základní část
Trutnov 2 10
22.10.2017 8:30 Zbraslav W 9 dráha 4. Extraliga – ženy :Základní část
Trutnov 2 3
21.10.2017 16:00 Trutnov 2 3 dráha 2. Extraliga – ženy :Základní část
Savona H 10
21.10.2017 8:30 Liboc 3 9 dráha 3. Extraliga – ženy :Základní část
Trutnov 2 7
20.2.2016 15:30 Letící kameny 4 dráha 4. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 7
20.2.2016 8:30 Falcon Praha 4 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 6
24.1.2016 19:00 Trutnov 2 7 dráha 4. 1.liga – ženy :Základní část
PLC 4
24.1.2016 12:00 Savona I 10 dráha 3. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 7
23.1.2016 19:00 Trutnov 2 6 dráha 4. 1.liga – ženy :Základní část
Kolibris 1 5
23.1.2016 12:00 Ledoborky 1 3 dráha 2. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 9
8.11.2015 15:30 Trutnov 2 6 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Sokolky 5
8.11.2015 8:30 Trutnov 2 8 dráha 2. 1.liga – ženy :Základní část
Letící kameny 4
7.11.2015 15:30 Trutnov 2 7 dráha 4. 1.liga – ženy :Základní část
Falcon Praha 6
7.11.2015 8:30 PLC 2 dráha 2. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 14
4.10.2015 19:00 Trutnov 2 6 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Savona I 4
4.10.2015 12:00 Kolibris 1 5 dráha 2. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 9
3.10.2015 19:00 Trutnov 2 8 dráha 3. 1.liga – ženy :Základní část
Ledoborky 1 3
3.10.2015 12:00 Sokolky 9 dráha 4. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 3
12.9.2015 13:45 Ledoborci 7 8 dráha 3. Pohár ČSC 2015 :Skupina C
Trutnov 2 2
12.9.2015 8:45 Trutnov 2 6 dráha 1. Pohár ČSC 2015 :Skupina C
Sokolky 5
11.9.2015 17:00 Trutnov 2 4 dráha 4. Pohár ČSC 2015 :Skupina C
Kolibris 2 7
11.9.2015 11:15 Liboc 14 dráha 2. Pohár ČSC 2015 :Skupina C
Trutnov 2 3
22.2.2015 9:30 PLC MARTIN 3 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 6
21.2.2015 15:30 Savona I 6 dráha 2. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 5
21.2.2015 8:30 Trutnov 2 9 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Zbraslav TP 2
1.2.2015 19:00 PLC MARTIN 5 dráha 3. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 8
1.2.2015 12:00 Ledoborky 1 5 dráha 4. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 4
31.1.2015 19:00 Trutnov 2 7 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Ledoborky 2 3
31.1.2015 12:00 Letící kameny 7 dráha 3. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 4
9.11.2014 15:30 Trutnov 2 6 dráha 2. 1.liga – ženy :Základní část
Sokolky 7
9.11.2014 8:30 Trutnov 2 2 dráha 3. 1.liga – ženy :Základní část
PLC MARTIN 5
8.11.2014 15:30 Zbraslav TP 4 dráha 4. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 12
8.11.2014 8:30 Trutnov 2 6 dráha 3. 1.liga – ženy :Základní část
Savona I 5
19.10.2014 19:00 Trutnov 2 4 dráha 2. 1.liga – ženy :Základní část
Ledoborky 1 5
19.10.2014 12:00 Ledoborky 2 2 dráha 4. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 7
18.10.2014 19:00 Trutnov 2 3 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Letící kameny 9
18.10.2014 12:00 Sokolky 2 dráha 3. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 10
14.9.2014 9:45 Trutnov 2 3 dráha 1. Pohár ČSC 2014 :Osmifinále
Liboc 3 7
13.9.2014 17:15 Trutnov 2 4 dráha 4. Pohár ČSC 2014 :Skupina A
Savona H 6
13.9.2014 12:00 Loupežníci Jičín 2 dráha 2. Pohár ČSC 2014 :Skupina A
Trutnov 2 7
6.4.2014 17:00 Martin TP 2 dráha 3. Ženy divize :Základní část
Trutnov 2 9
6.4.2014 11:00 Trutnov 2 11 dráha 1. Ženy divize :Základní část
RIPER Hradec Králové 1
5.4.2014 20:00 RPK Brno 2 dráha 2. Ženy divize :Základní část
Trutnov 2 5
5.4.2014 14:00 Trutnov 2 6 dráha 4. Ženy divize :Základní část
Steel TP 4
5.4.2014 8:00 Tee Party Z 1 dráha 2. Ženy divize :Základní část
Trutnov 2 8
16.3.2014 20:00 Trutnov 2 7 dráha 3. Ženy divize :Základní část
Valící se šutráky 5
16.3.2014 8:00 Zlatá Praha 4 dráha 1. Ženy divize :Základní část
Trutnov 2 9
15.12.2013 20:00 Trutnov 2 4 dráha 4. Ženy divize :Základní část
Falcon Praha 5
15.12.2013 14:00 Trutnov 2 9 dráha 2. Ženy divize :Základní část
Zlatá Praha 5
15.12.2013 8:00 RIPER Hradec Králové 4 dráha 4. Ženy divize :Základní část
Trutnov 2 8
14.12.2013 11:00 Valící se šutráky 7 dráha 3. Ženy divize :Základní část
Trutnov 2 4
27.10.2013 17:00 Trutnov 2 4 dráha 2. Ženy divize :Základní část
Martin TP 8
27.10.2013 11:00 Trutnov 2 9 dráha 4. Ženy divize :Základní část
Tee Party Z 5
26.10.2013 20:00 Trutnov 2 19 dráha 1. Ženy divize :Základní část
RPK Brno 0
26.10.2013 14:00 Falcon Praha 6 dráha 3. Ženy divize :Základní část
Trutnov 2 5
26.10.2013 8:00 Steel TP 2 dráha 1. Ženy divize :Základní část
Trutnov 2 10
30.3.2013 16:00 Trutnov 2 4 dráha 1. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 12/13 (základní část)
Zbraslav SK 5
30.3.2013 8:30 Trutnov 2 11 dráha 3. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 12/13 (základní část)
Liboc 1 4
10.2.2013 19:30 Savona I 8 dráha 4. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 12/13 (základní část)
Trutnov 2 4
10.2.2013 12:00 Tee Party 9 dráha 1. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 12/13 (základní část)
Trutnov 2 5
9.2.2013 19:30 Sokolky 4 dráha 3. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 12/13 (základní část)
Trutnov 2 12
9.2.2013 12:00 Trutnov 2 2 dráha 1. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 12/13 (základní část)
Valící se šutráky 5
11.11.2012 16:00 Letící kameny 8 dráha 3. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 12/13 (základní část)
Trutnov 2 2
11.11.2012 8:30 Zbraslav SK 7 dráha 4. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 12/13 (základní část)
Trutnov 2 5
10.11.2012 16:00 Liboc 1 9 dráha 2. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 12/13 (základní část)
Trutnov 2 3
10.11.2012 8:30 Trutnov 2 11 dráha 4. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 12/13 (základní část)
Savona I 4
21.10.2012 19:30 Trutnov 2 5 dráha 1. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 12/13 (základní část)
Tee Party 4
21.10.2012 12:00 Trutnov 2 5 dráha 2. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 12/13 (základní část)
Sokolky 6
20.10.2012 19:30 Trutnov 2 3 dráha 3. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 12/13 (základní část)
Letící kameny 11
20.10.2012 12:00 Valící se šutráky 5 dráha 4. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 12/13 (základní část)
Trutnov 2 8
31.3.2012 16:00 Trutnov 2 4 dráha 3. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 11/12 (základní část)
Zbraslav SK 14
31.3.2012 8:30 Trutnov 2 3 dráha 1. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 11/12 (základní část)
Aritma 1 9
12.2.2012 19:30 Trutnov 2 7 dráha 4. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 11/12 (základní část)
Citadela 1
12.2.2012 12:00 Aritma 5 4 dráha 2. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 11/12 (základní část)
Trutnov 2 5
11.2.2012 19:30 Zbraslav D 0 dráha 4. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 11/12 (základní část)
Trutnov 2 1
11.2.2012 12:00 Trutnov 2 6 dráha 3. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 11/12 (základní část)
Savona I 9
13.11.2011 16:00 Dion DJ 7 dráha 2. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 11/12 (základní část)
Trutnov 2 6
13.11.2011 8:30 Zbraslav SK 7 dráha 4. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 11/12 (základní část)
Trutnov 2 6
12.11.2011 16:00 Aritma 1 6 dráha 4. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 11/12 (základní část)
Trutnov 2 7
12.11.2011 8:30 Citadela 7 dráha 1. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 11/12 (základní část)
Trutnov 2 6
16.10.2011 19:30 Trutnov 2 4 dráha 3. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 11/12 (základní část)
Aritma 5 7
16.10.2011 12:00 Trutnov 2 8 dráha 1. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 11/12 (základní část)
Zbraslav D 7
15.10.2011 19:30 Savona I 5 dráha 2. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 11/12 (základní část)
Trutnov 2 4
15.10.2011 12:00 Trutnov 2 4 dráha 3. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 11/12 (základní část)
Dion DJ 7
3.4.2011 14:00 Trutnov 2 6 dráha 2. Baráž o extraligu - ženy :Baráž o Extraligu 2011/12
Kolibris 1 7
2.4.2011 18:30 Trutnov 2 4 dráha 4. Extraliga - ženy :Extraliga - ženy 10/11 (základní část)
Kolibris 2 9
2.4.2011 12:00 Trutnov 2 9 dráha 2. Extraliga - ženy :Extraliga - ženy 10/11 (základní část)
Aritma 3 4
23.1.2011 15:30 Letící kameny 5 dráha 2. Extraliga - ženy :Extraliga - ženy 10/11 (základní část)
Trutnov 2 7
23.1.2011 9:00 Savona H 10 dráha 3. Extraliga - ženy :Extraliga - ženy 10/11 (základní část)
Trutnov 2 2
22.1.2011 15:30 Trutnov 2 2 dráha 1. Extraliga - ženy :Extraliga - ženy 10/11 (základní část)
Savona M 9
22.1.2011 9:00 Aritma 1 9 dráha 4. Extraliga - ženy :Extraliga - ženy 10/11 (základní část)
Trutnov 2 10
21.11.2010 18:30 Dion SJ 12 dráha 3. Extraliga - ženy :Extraliga - ženy 10/11 (základní část)
Trutnov 2 2
21.11.2010 12:00 Kolibris 2 9 dráha 2. Extraliga - ženy :Extraliga - ženy 10/11 (základní část)
Trutnov 2 7
20.11.2010 18:30 Trutnov 2 4 dráha 3. Extraliga - ženy :Extraliga - ženy 10/11 (základní část)
Letící kameny 5
20.11.2010 12:00 Trutnov 2 3 dráha 2. Extraliga - ženy :Extraliga - ženy 10/11 (základní část)
Savona H 7
24.10.2010 15:30 Aritma 3 9 dráha 3. Extraliga - ženy :Extraliga - ženy 10/11 (základní část)
Trutnov 2 2
24.10.2010 9:00 Savona M 12 dráha 4. Extraliga - ženy :Extraliga - ženy 10/11 (základní část)
Trutnov 2 4
23.10.2010 15:30 Trutnov 2 4 dráha 1. Extraliga - ženy :Extraliga - ženy 10/11 (základní část)
Aritma 1 8
23.10.2010 9:00 Trutnov 2 4 dráha 4. Extraliga - ženy :Extraliga - ženy 10/11 (základní část)
Dion SJ 8
9.2.2008 15:25 Trutnov 2 9 dráha 1. 1.liga - ženy :základní část
Kolibris 3Ž 3
9.2.2008 8:55 Kolibris 3Ž 6 dráha 4. 1.liga - ženy :základní část
Aritma 1 8
20.1.2008 18:25 Kolibris 3Ž 10 dráha 1. 1.liga - ženy :základní část
Zlatá Praha Ž 3
20.1.2008 11:55 Savona I 8 dráha 3. 1.liga - ženy :základní část
Kolibris 3Ž 5
19.1.2008 18:25 Kolibris 1 1 dráha 2. 1.liga - ženy :základní část
Kolibris 3Ž 13
19.1.2008 11:55 Kolibris 3Ž 12 dráha 3. 1.liga - ženy :základní část
Valící se šutráky 4
22.12.2007 16:15 Trutnov 1 9 dráha 2. MČR mixed doubles 2007 :Mixed doubles
MD CC Dion Silver 0
22.12.2007 10:15 Trutnov 1 8 dráha 2. MČR mixed doubles 2007 :Mixed doubles
Ledoborci 2 3
21.12.2007 18:15 MD CC Savona 3 8 dráha 4. MČR mixed doubles 2007 :Mixed doubles
Trutnov 1 4
21.12.2007 12:15 MD CC Aritma 5 5 dráha 4. MČR mixed doubles 2007 :Mixed doubles
Trutnov 1 6
21.12.2007 8:15 Trutnov 1 6 dráha 1. MČR mixed doubles 2007 :Mixed doubles
Aritma 2 12
11.11.2007 15:25 Kolibris 3Ž 6 dráha 2. 1.liga - ženy :základní část
Letící kameny 5
11.11.2007 8:55 Kolibris 3Ž 8 dráha 3. 1.liga - ženy :základní část
Trutnov 2 1
10.11.2007 15:25 Aritma 1 10 dráha 3. 1.liga - ženy :základní část
Kolibris 3Ž 4
10.11.2007 8:55 Zlatá Praha Ž 2 dráha 4. 1.liga - ženy :základní část
Kolibris 3Ž 10
28.10.2007 18:25 Kolibris 3Ž 2 dráha 3. 1.liga - ženy :základní část
Savona I 11
28.10.2007 11:55 Kolibris 3Ž 9 dráha 1. 1.liga - ženy :základní část
Kolibris 1 3
27.10.2007 18:25 Valící se šutráky 11 dráha 2. 1.liga - ženy :základní část
Kolibris 3Ž 7
27.10.2007 11:55 Letící kameny 12 dráha 1. 1.liga - ženy :základní část
Kolibris 3Ž 7
8.4.2007 14:55 Kolibris 3Ž 11 dráha 4. 2.liga - ženy :2.kolo
Aritma 4 1
8.4.2007 8:55 Kolibris 3Ž 11 dráha 1. 2.liga - ženy :2.kolo
Aritma 5 3
7.4.2007 11:55 Kolibris 1 7 dráha 3. 2.liga - ženy :2.kolo
Kolibris 3Ž 3
18.3.2007 8:55 Ledoborky 1 8 dráha 3. 2.liga - ženy :2.kolo
Kolibris 3Ž 3
17.3.2007 11:55 Kolibris 3Ž 9 dráha 3. 2.liga - ženy :2.kolo
Demion 3
4.2.2007 8:55 Ledo TP 3 dráha 4. 2.liga - ženy :2.kolo
Kolibris 3Ž 13
3.2.2007 8:55 Kolibris 3Ž 7 dráha 2. 2.liga - ženy :2.kolo
RPK Brno 4
19.11.2006 12:25 Savona K 2 dráha 3. 1.liga - ženy :1.kolo
Kolibris 3Ž 8
18.11.2006 18:55 Kolibris 3Ž 2 dráha 4. 1.liga - ženy :1.kolo
Zbraslav D 12
18.11.2006 12:25 Savona I 11 dráha 1. 1.liga - ženy :1.kolo
Kolibris 3Ž 3
29.10.2006 15:25 Kolibris 3Ž 6 dráha 2. 1.liga - ženy :1.kolo
Zlatá Praha Ž 7
29.10.2006 8:55 Valící se šutráky 5 dráha 1. 1.liga - ženy :1.kolo
Kolibris 3Ž 3
28.10.2006 15:25 Kolibris 3Ž 3 dráha 3. 1.liga - ženy :1.kolo
Trutnov 2 7
28.10.2006 8:55 Citadela 13 dráha 2. 1.liga - ženy :1.kolo
Kolibris 3Ž 2
11.3.2006 20:55 Kolibris 3Ž 9 dráha 1. 1.liga - ženy :PKT "B"
Zlatá Praha Ž 0
11.3.2006 17:55 Savona I 10 dráha 3. 1.liga - ženy :PKT "B"
Kolibris 3Ž 9
11.3.2006 11:55 Valící se šutráky 4 dráha 2. 1.liga - ženy :PKT "B"
Kolibris 3Ž 9
18.2.2006 14:55 Zlatá Praha Ž 7 dráha 4. 1.liga - ženy :PKT "A"
Kolibris 3Ž 5
18.2.2006 8:55 Kolibris 3Ž 4 dráha 2. 1.liga - ženy :PKT "A"
Savona D 9
28.1.2006 17:55 CC Aritma 2Ž 3 dráha 1. 1.liga - ženy :Základní část
Kolibris 3Ž 6
28.1.2006 11:55 Kolibris 3Ž 8 dráha 2. 1.liga - ženy :Základní část
Savona D 6
11.12.2005 17:55 Valící se šutráky 8 dráha 3. 1.liga - ženy :Základní část
Kolibris 3Ž 5
11.12.2005 11:55 Citadela 12 dráha 4. 1.liga - ženy :Základní část
Kolibris 3Ž 1
10.12.2005 20:55 Kolibris 3Ž 4 dráha 2. 1.liga - ženy :Základní část
Aritma 3 16
10.12.2005 14:55 Kolibris 3Ž 3 dráha 4. 1.liga - ženy :Základní část
Zlatá Praha Ž 10
10.12.2005 8:55 Savona I 8 dráha 3. 1.liga - ženy :Základní část
Kolibris 3Ž 5
23.4.2005 14:55 N.E.W. Trutnov 0 dráha 1. 1.liga - ženy :PKT "B"
Kolibris 3Ž 9
23.4.2005 8:55 Savona D 7 dráha 3. 1.liga - ženy :PKT "B"
Kolibris 3Ž 6
12.3.2005 17:55 Savona D 7 dráha 4. 1.liga - ženy :PKT "A"
Kolibris 3Ž 5
12.3.2005 11:55 Kolibris 3Ž 7 dráha 2. 1.liga - ženy :PKT "A"
Valící se šutráky 9
5.2.2005 14:55 Kolibris 3Ž 8 dráha 2. 1.liga - ženy :Základní část
Aritma 3 3
5.2.2005 8:55 Trutnov 2 11 dráha 4. 1.liga - ženy :Základní část
Kolibris 3Ž 5
23.1.2005 20:55 Valící se šutráky 4 dráha 3. 1.liga - ženy :Základní část
Kolibris 3Ž 11
23.1.2005 14:55 CC Aritma 2Ž 6 dráha 1. 1.liga - ženy :Základní část
Kolibris 3Ž 3
23.1.2005 8:55 Kolibris 3Ž 6 dráha 2. 1.liga - ženy :Základní část
Savona D 5
22.1.2005 17:55 Kolibris 3Ž 9 dráha 1. 1.liga - ženy :Základní část
Klub z Viktorky Ž 6
22.1.2005 11:55 Zlatá Praha Ž 9 dráha 4. 1.liga - ženy :Základní část
Kolibris 3Ž 7
3.10.2004 14:55 Savona M 7 dráha 2. Extraliga - ženy :EKT "B"
Kolibris 3Ž 6
3.10.2004 8:55 Dion SJ 9 dráha 1. Extraliga - ženy :EKT "B"
Kolibris 3Ž 3
13.3.2004 21:10 Trutnov 2 7 dráha 3. 1.liga - ženy :PKT "A"
Kolibris 3Ž 1
13.3.2004 17:55 Kolibris 3Ž 6 dráha 2. 1.liga - ženy :PKT "A"
Aritma 3 4
13.3.2004 11:55 Kolibris 3Ž 8 dráha 3. 1.liga - ženy :PKT "A"
CK Zlatá Praha 2 5
14.2.2004 14:55 Kolibris 3Ž 4 dráha 4. 1.liga - ženy :Základní část
Klub z Viktorky Ž 5
14.2.2004 8:55 Trutnov 2 11 dráha 3. 1.liga - ženy :Základní část
Kolibris 3Ž 2
25.1.2004 20:55 Valící se šutráky 7 dráha 2. 1.liga - ženy :Základní část
Kolibris 3Ž 8
25.1.2004 14:55 1.CK Brno juniorky 1 dráha 4. 1.liga - ženy :Základní část
Kolibris 3Ž 8
25.1.2004 8:55 Kolibris 3Ž 4 dráha 1. 1.liga - ženy :Základní část
Savona I 9
24.1.2004 17:55 Kolibris 3Ž 3 dráha 1. 1.liga - ženy :Základní část
Dion SJ 9
24.1.2004 11:55 CK Zlatá Praha 2 2 dráha 3. 1.liga - ženy :Základní část
Kolibris 3Ž 8
1.4.2001 14:25 Kolibris 2 9 dráha 2. Extraliga - ženy :Utkání o 3.místo
Letící kameny 7
1.4.2001 10:55 Kolibris 2 5 dráha 1. Extraliga - ženy :Utkání o 3.místo
Letící kameny 4
31.3.2001 14:10 Citadela 7 dráha 4. Extraliga - ženy :Semifinále
Kolibris 2 3
31.3.2001 8:15 Citadela 7 dráha 3. Extraliga - ženy :Semifinále
Kolibris 2 5
11.2.2001 16:05 Kolibris 2 10 dráha 4. Extraliga - ženy :5.hrací den
Letící kameny 6
11.2.2001 13:20 Kolibris 2 8 dráha 3. Extraliga - ženy :5.hrací den
Savona 1 6
21.1.2001 15:40 Aritma 1 3 dráha 3. Extraliga - ženy :4.hrací den
Kolibris 2 15
21.1.2001 11:00 Citadela 4 dráha 1. Extraliga - ženy :4.hrací den
Kolibris 2 6
21.1.2001 8:15 Kolibris 1 5 dráha 2. Extraliga - ženy :4.hrací den
Kolibris 2 11
19.11.2000 20:45 CC Aritma 2Ž 2 dráha 2. Extraliga - ženy :3.hrací den
Kolibris 2 7
19.11.2000 18:00 Kolibris 2 10 dráha 4. Extraliga - ženy :3.hrací den
Zlatá Praha Ž 7
19.11.2000 13:20 Kolibris 2 9 dráha 2. Extraliga - ženy :3.hrací den
Letící kameny 4
5.11.2000 15:40 Kolibris 2 12 dráha 1. Extraliga - ženy :2.hrací den
Zlatá Praha Ž 5
5.11.2000 11:00 CC Aritma 2Ž 5 dráha 4. Extraliga - ženy :2.hrací den
Kolibris 2 6
5.11.2000 8:15 Kolibris 1 0 dráha 3. Extraliga - ženy :2.hrací den
Kolibris 2 19
8.10.2000 20:45 Aritma 1 3 dráha 4. Extraliga - ženy :1.hrací den
Kolibris 2 11
8.10.2000 18:00 Kolibris 2 8 dráha 2. Extraliga - ženy :1.hrací den
Savona 1 5
8.10.2000 13:20 Citadela 5 dráha 1. Extraliga - ženy :1.hrací den
Kolibris 2 6
2.4.2000 15:00 Kolibris 2 6 dráha 2. Extraliga - ženy :Finálový turnaj
Savona 1 7
2.4.2000 12:00 Kolibris 2 13 dráha 3. Extraliga - ženy :Finálový turnaj
Letící kameny 3
2.4.2000 9:00 Kolibris 2 8 dráha 1. Extraliga - ženy :Finálový turnaj
CC Aritma 2Ž 5
1.4.2000 17:55 Kolibris 2 6 dráha 4. Extraliga - ženy :Finálový turnaj
Savona 1 3
1.4.2000 13:05 Kolibris 2 4 dráha 1. Extraliga - ženy :Finálový turnaj
Letící kameny 9
1.4.2000 8:15 Kolibris 2 4 dráha 3. Extraliga - ženy :Finálový turnaj
CC Aritma 2Ž 4
20.2.2000 18:00 Kolibris 2 6 dráha 2. Extraliga - ženy :5.hrací den
Letící kameny 4
20.2.2000 13:20 Citadela 6 dráha 3. Extraliga - ženy :5.hrací den
Kolibris 2 7
6.2.2000 20:45 Kolibris 2 7 dráha 3. Extraliga - ženy :4.hrací den
Zlatá Praha Ž 10
6.2.2000 18:00 Kolibris 2 10 dráha 4. Extraliga - ženy :4.hrací den
Kolibris 1 9
6.2.2000 13:20 CC Aritma 2Ž 9 dráha 3. Extraliga - ženy :4.hrací den
Kolibris 2 6
23.1.2000 15:40 Kolibris 2 13 dráha 4. Extraliga - ženy :3.hrací den
Kolibris 3Ž 2
23.1.2000 11:00 Kolibris 2 13 dráha 2. Extraliga - ženy :3.hrací den
Savona 1 2
23.1.2000 8:15 Kolibris 2 6 dráha 1. Extraliga - ženy :3.hrací den
Zlatá Praha Ž 5
16.1.2000 8:15 Citadela 5 dráha 2. Extraliga - ženy :Dohrávky z 26.9.1999
Kolibris 2 8
7.11.1999 20:45 CC Aritma 2Ž 11 dráha 4. Extraliga - ženy :2.hrací den
Kolibris 2 6
7.11.1999 18:00 Kolibris 2 3 dráha 1. Extraliga - ženy :2.hrací den
Savona 1 9
7.11.1999 13:20 Kolibris 2 5 dráha 4. Extraliga - ženy :2.hrací den
Letící kameny 9
31.10.1999 21:00 Trutnov 1 2 dráha 1. Pohár ČSC 1999 :Finále
Kolibris 2 10
31.10.1999 19:20 CC Aritma 8 dráha 4. Pohár ČSC 1999 :Utkání o 1.- 16.místo
Kolibris 2 3
31.10.1999 12:30 Dion 1 4 dráha 3. Pohár ČSC 1999 :Skupina A
Kolibris 2 8
31.10.1999 7:30 Kolibris 2 5 dráha 2. Pohár ČSC 1999 :Skupina A
CC Kolibris 4M 2
26.9.1999 8:15 Kolibris 2 6 dráha 3. Extraliga - ženy :1.hrací den
Kolibris 1 0
28.3.1999 12:00 Citadela 8 dráha 3. 1.liga - ženy :Finále
Kolibris 2 6
28.3.1999 9:00 CC Aritma 2Ž 9 dráha 2. 1.liga - ženy :Finále
Kolibris 2 6
27.3.1999 17:55 Kolibris 2 9 dráha 3. 1.liga - ženy :Finále
CK Montáž Ž 3
27.3.1999 13:05 Citadela 7 dráha 1. 1.liga - ženy :Finále
Kolibris 2 4
27.3.1999 8:15 CC Aritma 2Ž 12 dráha 4. 1.liga - ženy :Finále
Kolibris 2 3
13.3.1999 8:15 CC Savona V 8 dráha 2. 1.liga - ženy :Dohrávka
Kolibris 2 9
14.2.1999 19:00 Kolibris 2 6 dráha 2. 1.liga - ženy :Dohrávka
Citadela 6
14.2.1999 16:05 Zlatá Praha Ž 7 dráha 1. 1.liga - ženy :5.kolo
Kolibris 2 11
14.2.1999 13:20 CC Letící kameny 1 5 dráha 2. 1.liga - ženy :5.kolo
Kolibris 2 11
13.2.1999 13:20 CC Letící kameny 1 7 dráha 2. 1.liga - ženy :Dohrávka
Kolibris 2 8
24.1.1999 15:40 CK Montáž Ž 12 dráha 3. 1.liga - ženy :4.kolo
Kolibris 2 4
24.1.1999 11:00 CC Aritma 2Ž 5 dráha 4. 1.liga - ženy :4.kolo
Kolibris 2 4
24.1.1999 8:15 Aritma 1 6 dráha 1. 1.liga - ženy :4.kolo
Kolibris 2 10
8.11.1998 20:45 Citadela 8 dráha 1. 1.liga - ženy :3.kolo
Kolibris 2 4
8.11.1998 18:00 CC Savona V 8 dráha 3. 1.liga - ženy :3.kolo
Kolibris 2 7
8.11.1998 13:20 Zlatá Praha Ž 2 dráha 4. 1.liga - ženy :3.kolo
Kolibris 2 8
4.10.1998 20:45 CK Montáž Ž 7 dráha 4. 1.liga - ženy :1.kolo
Kolibris 2 5
4.10.1998 18:00 Aritma 1 7 dráha 1. 1.liga - ženy :1.kolo
Kolibris 2 7
4.10.1998 13:20 CC Aritma 2Ž 7 dráha 3. 1.liga - ženy :1.kolo
Kolibris 2 5
28.3.1998 15:30 Kolibris 2 7 dráha 3. 2.liga - ženy "A" a "B" :Play off
Savona M 2
28.3.1998 10:40 Kolibris 2 9 dráha 2. 2.liga - ženy "A" a "B" :Play off
Kolibris 1 7
8.3.1998 18:05 TJ Junior 2 0 dráha 1. 2.liga - ženy "A" a "B" :Dohrávka
Kolibris 2 9
7.3.1998 15:45 Savona M 7 dráha 4. 2.liga - ženy "A" a "B" :Dohrávka
Kolibris 2 7
7.3.1998 13:10 Kolibris 2 12 dráha 2. 2.liga - ženy "A" a "B" :Dohrávka
Kolibris 3Ž 2
2.3.1998 21:00 Kolibris 2 13 dráha 1. 2.liga - ženy "A" a "B" :Dohrávka
Kolibris 1 1
7.2.1998 15:40 Kolibris 2 9 dráha 1. 2.liga - ženy "A" a "B" :5.kolo
Savona M 5
7.2.1998 11:00 Kolibris 2 17 dráha 3. 2.liga - ženy "A" a "B" :5.kolo
TJ Junior 2 2
7.2.1998 8:15 Kolibris 2 10 dráha 2. 2.liga - ženy "A" a "B" :5.kolo
TJ Junior 1Ž 6
24.1.1998 16:00 CC Aritma 2Ž 5 dráha 4. Pohár ČSC 1997 :Pohár ČSC
Kolibris 2 3
24.1.1998 14:00 Kolibris 3 14 dráha 4. Pohár ČSC 1997 :Pohár ČSC
Kolibris 2 6
24.1.1998 10:00 Zlatá Praha 2 3 dráha 1. Pohár ČSC 1997 :Pohár ČSC
Kolibris 2 6
17.1.1998 20:45 Kolibris 2 2 dráha 4. 2.liga - ženy "A" a "B" :4.kolo
Kolibris 3Ž 9
17.1.1998 18:00 Kolibris 2 7 dráha 1. 2.liga - ženy "A" a "B" :4.kolo
TJ Junior 1Ž 12
17.1.1998 13:20 Kolibris 2 6 dráha 2. 2.liga - ženy "A" a "B" :4.kolo
Kolibris 1 5
1.11.1997 15:40 Kolibris 2 7 dráha 3. 2.liga - ženy "A" a "B" :3.kolo
TJ Junior 2 6
1.11.1997 8:15 Kolibris 2 11 dráha 2. 2.liga - ženy "A" a "B" :3.kolo
TJ Junior 1Ž 4
27.9.1997 15:40 Kolibris 2 6 dráha 3. 2.liga - ženy "A" a "B" :1.kolo
Savona M 8
27.9.1997 11:00 Kolibris 2 10 dráha 1. 2.liga - ženy "A" a "B" :1.kolo
Kolibris 1 3
27.9.1997 8:15 Kolibris 2 17 dráha 4. 2.liga - ženy "A" a "B" :1.kolo
Kolibris 3Ž 3
23.3.1997 8:15 CC Kolibris 15 dráha 3. MČRJ 1997 - juniorky :MČRJ - juniorky
Savona D 4
21.3.1997 16:30 CC Kolibris 21 dráha 1. MČRJ 1997 - juniorky :MČRJ - juniorky
Savona D 0
2.3.1997 19:55 Kolibris 2 4 dráha 3. 2.liga - ženy "A" a "B" :Dohrávka
CC Savona V 12
2.3.1997 17:35 Kolibris 2 4 dráha 2. 2.liga - ženy "A" a "B" :Dohrávka
Savona M 11
2.3.1997 10:35 Kolibris 1 0 dráha 2. 2.liga - ženy "A" a "B" :Dohrávka
Kolibris 2 9
9.2.1997 11:00 Kolibris 2 11 dráha 3. 2.liga - ženy "A" a "B" :5.kolo
TJ Junior 1Ž 5
9.2.1997 8:15 Kolibris 2 0 dráha 2. 2.liga - ženy "A" a "B" :5.kolo
TJ Junior 2Ž 9
25.1.1997 11:30 Kolibris 1 8 dráha 2. Pohár ČSC 1996 :Pohár ČSC
Kolibris 2 4
25.1.1997 9:45 CK Montáž Ž 11 dráha 1. Pohár ČSC 1996 :Pohár ČSC
Kolibris 2 2
11.1.1997 18:00 Kolibris 2 9 dráha 2. 2.liga - ženy "A" a "B" :4.kolo
Savona M 0
11.1.1997 18:00 Zlatá Praha Ž 8 dráha 3. 2.liga - ženy "A" a "B" :4.kolo
Kolibris 2 7
11.1.1997 13:20 Kolibris 2 10 dráha 1. 2.liga - ženy "A" a "B" :4.kolo
Kolibris 3Ž 3
15.12.1996 11:00 Kolibris 1 11 dráha 4. 2.liga - ženy "A" a "B" :3.kolo
Kolibris 2 8
15.12.1996 8:15 Kolibris 2 5 dráha 3. 2.liga - ženy "A" a "B" :3.kolo
TJ Junior 2Ž 5
2.11.1996 20:45 Zlatá Praha Ž 6 dráha 3. 2.liga - ženy "A" a "B" :2.kolo
Kolibris 2 7
2.11.1996 18:00 Kolibris 2 7 dráha 4. 2.liga - ženy "A" a "B" :2.kolo
CC Savona V 5
2.11.1996 13:20 Kolibris 2 10 dráha 2. 2.liga - ženy "A" a "B" :2.kolo
Kolibris 3Ž 3
13.10.1996 15:40 Kolibris 2 7 dráha 4. 2.liga - ženy "A" a "B" :1.kolo
TJ Junior 1Ž 4
30.3.1996 20:20 BCC S 8 dráha 2. Baráž o 1.ligu - ženy :Baráž o 1.ligu
CC Savona Ž 4
30.3.1996 15:30 BCC S 5 dráha 1. Baráž o 1.ligu - ženy :Baráž o 1.ligu
CC Savona Ž 6
30.3.1996 10:40 BCC S 7 dráha 3. Baráž o 1.ligu - ženy :Baráž o 1.ligu
CC Savona Ž 2
10.3.1996 11:50 BCC 6 dráha 2. MČRJ 1996 - juniorky :MČRJ - juniorky
Savona 2 8
9.3.1996 11:50 BCC 11 dráha 3. MČRJ 1996 - juniorky :MČRJ - juniorky
Savona 1 2
9.3.1996 9:00 BCC 5 dráha 1. MČRJ 1996 - juniorky :MČRJ - juniorky
CC Aritma Ž 17
3.3.1996 16:00 CK Montáž Ž 12 dráha 4. 1.liga - ženy :Dohrávka
BCC S 2
3.3.1996 10:40 Citadela 2 dráha 2. 1.liga - ženy :Dohrávka
BCC S 9
10.2.1996 16:15 CK Montáž Ž 9 dráha 4. 1.liga - ženy :5.kolo
BCC S 5
10.2.1996 11:10 BCC S 4 dráha 2. 1.liga - ženy :5.kolo
Aritma 1 7
10.2.1996 8:15 Zlatá Praha Ž 8 dráha 3. 1.liga - ženy :5.kolo
BCC S 8
27.1.1996 18:55 BCC S 11 dráha 3. Pohár ČSC 1995 :Pohár ČSC
CK Montáž Ž 2
27.1.1996 16:55 BCC S 4 dráha 2. Pohár ČSC 1995 :Pohár ČSC
CK Montáž 2
27.1.1996 13:15 TJ Junior 3 dráha 1. Pohár ČSC 1995 :Pohár ČSC
BCC S 10
27.1.1996 9:45 BCC S 3 dráha 1. Pohár ČSC 1995 :Pohár ČSC
TJ Junior 2 6
14.1.1996 11:10 BCC S 8 dráha 1. 1.liga - ženy :4.kolo
BCC H 5
14.1.1996 8:15 BCC S 3 dráha 2. 1.liga - ženy :4.kolo
Aritma 1 8
2.12.1995 16:15 BCC S 8 dráha 2. 1.liga - ženy :3.kolo
Citadela 6
2.12.1995 11:10 BCC S 5 dráha 4. 1.liga - ženy :3.kolo
BCC H 7
12.11.1995 16:15 Zlatá Praha Ž 7 dráha 4. 1.liga - ženy :2.kolo
BCC S 7
12.11.1995 11:10 BCC S 2 dráha 2. 1.liga - ženy :2.kolo
Aritma 1 4
12.11.1995 8:15 BCC S 2 dráha 3. 1.liga - ženy :2.kolo
Citadela 7
14.10.1995 14:10 Zlatá Praha Ž 3 dráha 4. 1.liga - ženy :1.kolo
BCC S 8
14.10.1995 11:10 CK Montáž Ž 8 dráha 3. 1.liga - ženy :1.kolo
BCC S 9
14.10.1995 8:15 BCC S 3 dráha 1. 1.liga - ženy :1.kolo
BCC H 12
12.3.1995 11:50 BCC 7 dráha 2. MČRJ 1995 - juniorky :MČRJ - juniorky
Zlatá Praha Ž 11
12.3.1995 9:00 CC Aritma Ž 5 dráha 1. MČRJ 1995 - juniorky :MČRJ - juniorky
BCC 5
11.3.1995 14:40 BCC 5 dráha 2. MČRJ 1995 - juniorky :MČRJ - juniorky
Zlatá Praha Ž 7
11.3.1995 11:50 CC Aritma Ž 11 dráha 1. MČRJ 1995 - juniorky :MČRJ - juniorky
BCC 4
dolni
    Český svaz curlingu © 2010     Curling Promo