horni

Hálová Zuzana (1.KCK TRUTNOV)

datum čas zápas dráha soutěž
20.3.2021 15:30 Kolibris 1 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2
20.3.2021 9:00 Ledoborky 3 dráha 3. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2
14.2.2021 15:30 Trutnov 2 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Sokolky
14.2.2021 9:00 Trutnov 2 dráha 2. 1.liga – ženy :Základní část
Letící kameny
13.2.2021 15:30 Citadela dráha 4. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2
13.2.2021 9:00 Trutnov 2 dráha 3. 1.liga – ženy :Základní část
Dion XX
6.12.2020 15:30 Savona I dráha 4. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2
6.12.2020 9:00 Sokolky dráha 2. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2
5.12.2020 15:30 Trutnov 2 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Ledoborky 3
5.12.2020 9:00 Letící kameny dráha 2. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2
11.10.2020 15:30 Trutnov 2 6 dráha 3. 1.liga – ženy :Základní část
Kolibris 1 7
11.10.2020 9:00 Trutnov 2 6 dráha 4. 1.liga – ženy :Základní část
Citadela 4
10.10.2020 15:30 Dion XX 0 dráha 3. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 1
10.10.2020 9:00 Trutnov 2 10 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Savona I 6
15.3.2020 15:30 Trutnov 2 dráha 3. 1.liga – ženy :Základní část
Zbraslav TP
15.3.2020 8:30 Trutnov 2 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Kolibris 1
14.3.2020 15:30 Trutnov 2 dráha 3. 1.liga – ženy :Základní část
Liboc 4
14.3.2020 8:30 Citadela dráha 2. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2
19.1.2020 15:30 Trutnov 2 7 dráha 3. 1.liga – ženy :Základní část
Savona I 2
19.1.2020 8:30 Kolibris 2 6 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 3
18.1.2020 15:30 Trutnov 2 7 dráha 3. 1.liga – ženy :Základní část
Letící kameny 3
18.1.2020 8:30 Liboc 4 6 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 12
8.12.2019 15:30 Kolibris 1 8 dráha 4. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 5
8.12.2019 8:30 Trutnov 2 9 dráha 2. 1.liga – ženy :Základní část
Citadela 6
13.10.2019 15:30 Zbraslav TP 6 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 7
13.10.2019 8:30 Savona I 6 dráha 3. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 3
12.10.2019 15:30 Trutnov 2 1 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Kolibris 2 9
12.10.2019 8:30 Letící kameny 3 dráha 4. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 8
17.3.2019 15:30 Trutnov 2 0 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Citadela 6
17.3.2019 8:30 Liboc 1 6 dráha 4. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 7
16.3.2019 15:30 Trutnov 2 12 dráha 2. 1.liga – ženy :Základní část
Valící se šutráky 4
16.3.2019 8:30 Letící kameny 8 dráha 4. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 4
10.2.2019 19:30 Liboc 4 5 dráha 2. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 7
10.2.2019 12:00 Trutnov 2 0 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Kolibris 1 10
16.12.2018 19:30 Zbraslav TP 7 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 8
16.12.2018 12:00 Valící se šutráky 8 dráha 4. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 2
15.12.2018 19:30 Trutnov 2 3 dráha 2. 1.liga – ženy :Základní část
Liboc 1 6
15.12.2018 12:00 Trutnov 2 2 dráha 4. 1.liga – ženy :Základní část
Letící kameny 11
21.10.2018 15:30 Citadela 10 dráha 3. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 7
21.10.2018 8:30 Trutnov 2 4 dráha 2. 1.liga – ženy :Základní část
Liboc 4 3
20.10.2018 15:30 Kolibris 1 5 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 9
20.10.2018 8:30 Trutnov 2 9 dráha 3. 1.liga – ženy :Základní část
Zbraslav TP 8
22.9.2018 17:45 Savona 6 8 dráha 2. Pohár ČSC 2018 :Skupina C
Trutnov 2 4
22.9.2018 8:00 Trutnov 2 3 dráha 1. Pohár ČSC 2018 :Skupina C
Dion YB 8
21.9.2018 17:45 Letící kameny 4 dráha 3. Pohár ČSC 2018 :Skupina C
Trutnov 2 3
21.9.2018 12:30 Trutnov 2 3 dráha 2. Pohár ČSC 2018 :Skupina C
Kolibris 5 5
14.4.2018 15:30 Ledolamky 12 dráha 2. Barážový turnaj - 1.liga/Extraliga - ženy :Baráž
Trutnov 2 8
31.3.2018 15:30 Trutnov 2 10 dráha 4. Extraliga – ženy :Základní část
Liboc 1 2
31.3.2018 9:30 PLC LEDO 10 dráha 1. Extraliga – ženy :Základní část
Trutnov 2 9
4.2.2018 15:30 Trutnov 2 5 dráha 4. Extraliga – ženy :Základní část
Savona M 9
4.2.2018 9:30 Sokolky 9 dráha 1. Extraliga – ženy :Základní část
Trutnov 2 6
3.2.2018 16:30 Trutnov 2 1 dráha 4. Extraliga – ženy :Základní část
Zbraslav W 10
3.2.2018 8:15 Savona H 9 dráha 2. Extraliga – ženy :Základní část
Trutnov 2 8
17.12.2017 20:15 Trutnov 2 5 dráha 1. Extraliga – ženy :Základní část
Liboc 3 12
17.12.2017 12:00 Savona M 9 dráha 3. Extraliga – ženy :Základní část
Trutnov 2 2
16.12.2017 20:15 Trutnov 2 8 dráha 4. Extraliga – ženy :Základní část
PLC LEDO 4
16.12.2017 12:00 Trutnov 2 5 dráha 3. Extraliga – ženy :Základní část
Sokolky 8
22.10.2017 16:00 Liboc 1 5 dráha 2. Extraliga – ženy :Základní část
Trutnov 2 10
22.10.2017 8:30 Zbraslav W 9 dráha 4. Extraliga – ženy :Základní část
Trutnov 2 3
21.10.2017 16:00 Trutnov 2 3 dráha 2. Extraliga – ženy :Základní část
Savona H 10
21.10.2017 8:30 Liboc 3 9 dráha 3. Extraliga – ženy :Základní část
Trutnov 2 7
15.4.2017 19:30 Kolibris 1 0 dráha 3. Barážový turnaj - 1.liga/Extraliga - ženy :
Trutnov 2 1
8.4.2017 19:00 PLC LEDO 8 dráha 2. Extraliga – ženy :Základní část
Trutnov 2 6
8.4.2017 11:30 Trutnov 2 3 dráha 3. Extraliga – ženy :Základní část
Savona H 9
29.1.2017 16:00 Liboc 3 10 dráha 2. Extraliga – ženy :Základní část
Trutnov 2 3
29.1.2017 8:30 Trutnov 2 5 dráha 1. Extraliga – ženy :Základní část
Ledoborky 2 9
28.1.2017 16:00 Savona M 7 dráha 3. Extraliga – ženy :Základní část
Trutnov 2 8
28.1.2017 8:30 Trutnov 2 5 dráha 4. Extraliga – ženy :Základní část
Zbraslav W 9
6.11.2016 19:00 Liboc 1 11 dráha 2. Extraliga – ženy :Základní část
Trutnov 2 5
6.11.2016 11:30 Trutnov 2 4 dráha 4. Extraliga – ženy :Základní část
Liboc 3 7
5.11.2016 19:00 Savona H 10 dráha 1. Extraliga – ženy :Základní část
Trutnov 2 6
5.11.2016 11:30 Ledoborky 2 5 dráha 3. Extraliga – ženy :Základní část
Trutnov 2 12
2.10.2016 16:00 Trutnov 2 6 dráha 4. Extraliga – ženy :Základní část
PLC LEDO 10
2.10.2016 8:30 Trutnov 2 3 dráha 3. Extraliga – ženy :Základní část
Savona M 8
1.10.2016 16:00 Zbraslav W 13 dráha 4. Extraliga – ženy :Základní část
Trutnov 2 6
1.10.2016 8:30 Trutnov 2 8 dráha 2. Extraliga – ženy :Základní část
Liboc 1 6
10.9.2016 15:30 PLC S&K 6 dráha 4. Pohár ČSC 2016 :Skupina A
Trutnov 2 5
10.9.2016 12:30 Trutnov 2 1 dráha 2. Pohár ČSC 2016 :Skupina A
Liboc 7
10.9.2016 8:00 RIPER Hradec Králové 5 dráha 4. Pohár ČSC 2016 :Skupina A
Trutnov 2 2
9.9.2016 17:45 Ledoborci 1 5 dráha 3. Pohár ČSC 2016 :Skupina A
Trutnov 2 4
20.2.2016 15:30 Letící kameny 4 dráha 4. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 7
20.2.2016 8:30 Falcon Praha 4 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 6
24.1.2016 19:00 Trutnov 2 7 dráha 4. 1.liga – ženy :Základní část
PLC 4
24.1.2016 12:00 Savona I 10 dráha 3. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 7
23.1.2016 19:00 Trutnov 2 6 dráha 4. 1.liga – ženy :Základní část
Kolibris 1 5
23.1.2016 12:00 Ledoborky 1 3 dráha 2. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 9
8.11.2015 15:30 Trutnov 2 6 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Sokolky 5
8.11.2015 8:30 Trutnov 2 8 dráha 2. 1.liga – ženy :Základní část
Letící kameny 4
7.11.2015 15:30 Trutnov 2 7 dráha 4. 1.liga – ženy :Základní část
Falcon Praha 6
7.11.2015 8:30 PLC 2 dráha 2. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 14
4.10.2015 19:00 Trutnov 2 6 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Savona I 4
4.10.2015 12:00 Kolibris 1 5 dráha 2. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 9
3.10.2015 19:00 Trutnov 2 8 dráha 3. 1.liga – ženy :Základní část
Ledoborky 1 3
3.10.2015 12:00 Sokolky 9 dráha 4. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 3
12.9.2015 13:45 Ledoborci 7 8 dráha 3. Pohár ČSC 2015 :Skupina C
Trutnov 2 2
12.9.2015 8:45 Trutnov 2 6 dráha 1. Pohár ČSC 2015 :Skupina C
Sokolky 5
11.9.2015 17:00 Trutnov 2 4 dráha 4. Pohár ČSC 2015 :Skupina C
Kolibris 2 7
11.9.2015 11:15 Liboc 14 dráha 2. Pohár ČSC 2015 :Skupina C
Trutnov 2 3
22.2.2015 9:30 PLC MARTIN 3 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 6
21.2.2015 15:30 Savona I 6 dráha 2. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 5
21.2.2015 8:30 Trutnov 2 9 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Zbraslav TP 2
1.2.2015 19:00 PLC MARTIN 5 dráha 3. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 8
1.2.2015 12:00 Ledoborky 1 5 dráha 4. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 4
31.1.2015 19:00 Trutnov 2 7 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Ledoborky 2 3
31.1.2015 12:00 Letící kameny 7 dráha 3. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 4
9.11.2014 15:30 Trutnov 2 6 dráha 2. 1.liga – ženy :Základní část
Sokolky 7
9.11.2014 8:30 Trutnov 2 2 dráha 3. 1.liga – ženy :Základní část
PLC MARTIN 5
8.11.2014 15:30 Zbraslav TP 4 dráha 4. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 12
8.11.2014 8:30 Trutnov 2 6 dráha 3. 1.liga – ženy :Základní část
Savona I 5
19.10.2014 19:00 Trutnov 2 4 dráha 2. 1.liga – ženy :Základní část
Ledoborky 1 5
19.10.2014 12:00 Ledoborky 2 2 dráha 4. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 7
18.10.2014 19:00 Trutnov 2 3 dráha 1. 1.liga – ženy :Základní část
Letící kameny 9
18.10.2014 12:00 Sokolky 2 dráha 3. 1.liga – ženy :Základní část
Trutnov 2 10
14.9.2014 9:45 Trutnov 2 3 dráha 1. Pohár ČSC 2014 :Osmifinále
Liboc 3 7
13.9.2014 17:15 Trutnov 2 4 dráha 4. Pohár ČSC 2014 :Skupina A
Savona H 6
13.9.2014 12:00 Loupežníci Jičín 2 dráha 2. Pohár ČSC 2014 :Skupina A
Trutnov 2 7
4.5.2014 18:25 Trutnov (M.Hoferka) 7 dráha 3. MČR Mixy 2014 :O 3. místo
Zbraslav OH (K.Klíma) 4
4.5.2014 15:25 Trutnov (M.Hoferka) 2 dráha 4. MČR Mixy 2014 :Základní část (systém 3 K.O.)
Liboc (K.Kubeška) 6
3.5.2014 14:25 Kolibris (D.Šik) 4 dráha 3. MČR Mixy 2014 :Základní část (systém 3 K.O.)
Trutnov (M.Hoferka) 7
2.5.2014 18:25 Trutnov (M.Hoferka) 6 dráha 2. MČR Mixy 2014 :Základní část (systém 3 K.O.)
Duh.jednorožci (K.Chaloupek) 3
2.5.2014 11:25 Savona 4 (J.Kováč) 3 dráha 3. MČR Mixy 2014 :Základní část (systém 3 K.O.)
Trutnov (M.Hoferka) 7
6.4.2014 17:00 Martin TP 2 dráha 3. Ženy divize :Základní část
Trutnov 2 9
6.4.2014 11:00 Trutnov 2 11 dráha 1. Ženy divize :Základní část
RIPER Hradec Králové 1
5.4.2014 20:00 RPK Brno 2 dráha 2. Ženy divize :Základní část
Trutnov 2 5
5.4.2014 14:00 Trutnov 2 6 dráha 4. Ženy divize :Základní část
Steel TP 4
5.4.2014 8:00 Tee Party Z 1 dráha 2. Ženy divize :Základní část
Trutnov 2 8
16.3.2014 20:00 Trutnov 2 7 dráha 3. Ženy divize :Základní část
Valící se šutráky 5
16.3.2014 8:00 Zlatá Praha 4 dráha 1. Ženy divize :Základní část
Trutnov 2 9
15.12.2013 20:00 Trutnov 2 4 dráha 4. Ženy divize :Základní část
Falcon Praha 5
15.12.2013 14:00 Trutnov 2 9 dráha 2. Ženy divize :Základní část
Zlatá Praha 5
15.12.2013 8:00 RIPER Hradec Králové 4 dráha 4. Ženy divize :Základní část
Trutnov 2 8
14.12.2013 11:00 Valící se šutráky 7 dráha 3. Ženy divize :Základní část
Trutnov 2 4
27.10.2013 17:00 Trutnov 2 4 dráha 2. Ženy divize :Základní část
Martin TP 8
27.10.2013 11:00 Trutnov 2 9 dráha 4. Ženy divize :Základní část
Tee Party Z 5
26.10.2013 20:00 Trutnov 2 19 dráha 1. Ženy divize :Základní část
RPK Brno 0
26.10.2013 14:00 Falcon Praha 6 dráha 3. Ženy divize :Základní část
Trutnov 2 5
26.10.2013 8:00 Steel TP 2 dráha 1. Ženy divize :Základní část
Trutnov 2 10
4.5.2013 15:15 Trutnov (M.Hoferka) 4 dráha 4. MČR Mixy 2013 :Skupina B (žlutá)
Zbraslav R (T.Válek) 5
4.5.2013 10:15 Trutnov (M.Hoferka) 9 dráha 3. MČR Mixy 2013 :Skupina B (žlutá)
Ledoborci 1 (J. Marša) 2
3.5.2013 20:15 Trutnov (M.Hoferka) 8 dráha 2. MČR Mixy 2013 :Skupina B (žlutá)
Tee Party (Š.Zubercová) 5
3.5.2013 10:15 Trutnov (M.Hoferka) 9 dráha 1. MČR Mixy 2013 :Skupina B (žlutá)
Zbraslav ONI (M.Tomíšek) 4
30.3.2013 16:00 Trutnov 2 4 dráha 1. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 12/13 (základní část)
Zbraslav SK 5
30.3.2013 8:30 Trutnov 2 11 dráha 3. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 12/13 (základní část)
Liboc 1 4
10.2.2013 19:30 Savona I 8 dráha 4. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 12/13 (základní část)
Trutnov 2 4
10.2.2013 12:00 Tee Party 9 dráha 1. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 12/13 (základní část)
Trutnov 2 5
9.2.2013 19:30 Sokolky 4 dráha 3. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 12/13 (základní část)
Trutnov 2 12
9.2.2013 12:00 Trutnov 2 2 dráha 1. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 12/13 (základní část)
Valící se šutráky 5
11.11.2012 16:00 Letící kameny 8 dráha 3. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 12/13 (základní část)
Trutnov 2 2
11.11.2012 8:30 Zbraslav SK 7 dráha 4. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 12/13 (základní část)
Trutnov 2 5
10.11.2012 16:00 Liboc 1 9 dráha 2. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 12/13 (základní část)
Trutnov 2 3
10.11.2012 8:30 Trutnov 2 11 dráha 4. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 12/13 (základní část)
Savona I 4
21.10.2012 19:30 Trutnov 2 5 dráha 1. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 12/13 (základní část)
Tee Party 4
21.10.2012 12:00 Trutnov 2 5 dráha 2. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 12/13 (základní část)
Sokolky 6
20.10.2012 19:30 Trutnov 2 3 dráha 3. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 12/13 (základní část)
Letící kameny 11
20.10.2012 12:00 Valící se šutráky 5 dráha 4. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 12/13 (základní část)
Trutnov 2 8
7.5.2012 14:25 Trutnov 1 dráha 3. MČR mixy 2012 :Základní část (systém 3 K.O.)
Zbraslav OH 0
7.5.2012 11:25 Ledoborci 1 8 dráha 3. MČR mixy 2012 :Základní část (systém 3 K.O.)
Trutnov 2
7.5.2012 8:25 Aritma 3 1 dráha 2. MČR mixy 2012 :Základní část (systém 3 K.O.)
Trutnov 10
6.5.2012 20:25 Savona Z 2 dráha 3. MČR mixy 2012 :Základní část (systém 3 K.O.)
Trutnov 7
6.5.2012 14:25 Zbraslav OH 6 dráha 4. MČR mixy 2012 :Základní část (systém 3 K.O.)
Trutnov 5
6.5.2012 8:25 Savona H 3 dráha 1. MČR mixy 2012 :Základní část (systém 3 K.O.)
Trutnov 7
5.5.2012 17:25 Trutnov 5 dráha 4. MČR mixy 2012 :Základní část (systém 3 K.O.)
Ledoborci 1 8
5.5.2012 11:25 Zbraslav OH 6 dráha 2. MČR mixy 2012 :Základní část (systém 3 K.O.)
Trutnov 7
31.3.2012 16:00 Trutnov 2 4 dráha 3. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 11/12 (základní část)
Zbraslav SK 14
31.3.2012 8:30 Trutnov 2 3 dráha 1. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 11/12 (základní část)
Aritma 1 9
12.2.2012 19:30 Trutnov 2 7 dráha 4. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 11/12 (základní část)
Citadela 1
12.2.2012 12:00 Aritma 5 4 dráha 2. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 11/12 (základní část)
Trutnov 2 5
11.2.2012 19:30 Zbraslav D 0 dráha 4. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 11/12 (základní část)
Trutnov 2 1
11.2.2012 12:00 Trutnov 2 6 dráha 3. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 11/12 (základní část)
Savona I 9
13.11.2011 16:00 Dion DJ 7 dráha 2. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 11/12 (základní část)
Trutnov 2 6
13.11.2011 8:30 Zbraslav SK 7 dráha 4. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 11/12 (základní část)
Trutnov 2 6
12.11.2011 16:00 Aritma 1 6 dráha 4. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 11/12 (základní část)
Trutnov 2 7
12.11.2011 8:30 Citadela 7 dráha 1. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 11/12 (základní část)
Trutnov 2 6
16.10.2011 19:30 Trutnov 2 4 dráha 3. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 11/12 (základní část)
Aritma 5 7
16.10.2011 12:00 Trutnov 2 8 dráha 1. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 11/12 (základní část)
Zbraslav D 7
15.10.2011 19:30 Savona I 5 dráha 2. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 11/12 (základní část)
Trutnov 2 4
15.10.2011 12:00 Trutnov 2 4 dráha 3. 1.liga - ženy :1. liga - ženy 11/12 (základní část)
Dion DJ 7
21.5.2011 17:40 Trutnov 2 4 dráha 4. Pohár ČSC 2011 Optik Žilka :Pohár 2011 - Červená skupina
Zbraslav OH 6
21.5.2011 12:20 Trutnov 2 14 dráha 2. Pohár ČSC 2011 Optik Žilka :Pohár 2011 - Červená skupina
Dion 1 1
21.5.2011 8:00 Aritma 2 9 dráha 3. Pohár ČSC 2011 Optik Žilka :Pohár 2011 - Červená skupina
Trutnov 2 3
3.4.2011 14:00 Trutnov 2 6 dráha 2. Baráž o extraligu - ženy :Baráž o Extraligu 2011/12
Kolibris 1 7
2.4.2011 18:30 Trutnov 2 4 dráha 4. Extraliga - ženy :Extraliga - ženy 10/11 (základní část)
Kolibris 2 9
2.4.2011 12:00 Trutnov 2 9 dráha 2. Extraliga - ženy :Extraliga - ženy 10/11 (základní část)
Aritma 3 4
23.1.2011 15:30 Letící kameny 5 dráha 2. Extraliga - ženy :Extraliga - ženy 10/11 (základní část)
Trutnov 2 7
23.1.2011 9:00 Savona H 10 dráha 3. Extraliga - ženy :Extraliga - ženy 10/11 (základní část)
Trutnov 2 2
22.1.2011 15:30 Trutnov 2 2 dráha 1. Extraliga - ženy :Extraliga - ženy 10/11 (základní část)
Savona M 9
22.1.2011 9:00 Aritma 1 9 dráha 4. Extraliga - ženy :Extraliga - ženy 10/11 (základní část)
Trutnov 2 10
21.11.2010 18:30 Dion SJ 12 dráha 3. Extraliga - ženy :Extraliga - ženy 10/11 (základní část)
Trutnov 2 2
21.11.2010 12:00 Kolibris 2 9 dráha 2. Extraliga - ženy :Extraliga - ženy 10/11 (základní část)
Trutnov 2 7
20.11.2010 18:30 Trutnov 2 4 dráha 3. Extraliga - ženy :Extraliga - ženy 10/11 (základní část)
Letící kameny 5
20.11.2010 12:00 Trutnov 2 3 dráha 2. Extraliga - ženy :Extraliga - ženy 10/11 (základní část)
Savona H 7
24.10.2010 15:30 Aritma 3 9 dráha 3. Extraliga - ženy :Extraliga - ženy 10/11 (základní část)
Trutnov 2 2
24.10.2010 9:00 Savona M 12 dráha 4. Extraliga - ženy :Extraliga - ženy 10/11 (základní část)
Trutnov 2 4
23.10.2010 15:30 Trutnov 2 4 dráha 1. Extraliga - ženy :Extraliga - ženy 10/11 (základní část)
Aritma 1 8
23.10.2010 9:00 Trutnov 2 4 dráha 4. Extraliga - ženy :Extraliga - ženy 10/11 (základní část)
Dion SJ 8
dolni
    Český svaz curlingu © 2010     Curling Promo