Přihláška na Školení trenérů II.třídy :

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Klub:
Držitel licence Trenér III.třídy od:
Již jsem absolvoval program na FTVS UK:
Curling hraji od:
V současné době trénuji:
Email:
Telefon: