horni
aktual PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH TERMÍNŮ 2016

ČERVEN
30.6.
-ukončení platnosti hostování pro sezónu 2015/16
-řádný termín přihlášky týmů do MČR 2016/17 mužů a žen
-termín pro zaplacení startovného do MČR 2016/17 mužů a žen (9.600,- Kč/tým)
ČERVENEC
1.7.
-přihláška na Školení trenérů II. a III.třídy
-přihláška na Letní TŘESK 2016
11.7.
-termín pro úhradu členského příspěvku klubu sdruženého v ČSC a Individuálních členu ČSC starších 18 - ti let (1.000,- Kč)
31.7.
-poslední termín pro případnou úpravu názvů týmů, účastníků MČR 2016/17 mužů a žen
SRPEN
1.8.
-řádný termín přihlášky týmů do Poháru ČSC 2016
-termín pro zaplacení startovného do Poháru ČSC 2016 (2.000,- Kč/tým)
15.8.
-termín pro podání žádosti o prodloužení platnosti registračních průkazů na sezónu 2016/17
-termín úhrady poplatků za prodloužení registračních průkazů na sezónu 2016/17
-termín pro případnou žádost o sloučení klubů
-přestupní termín
31.8.
-konec platnosti registračních průkazů hráčů o jejichž prodloužení nebylo k 15.8. požádáno
ZÁŘÍ
8.9.
-nahlášení jmenné soupisky týmů do Poháru ČSC 2016 (pozor na lékařské prohlídky)
-nahlášení jmenné sezónní soupisky týmů do MČR 2016/17 mužů a žen
-termín předložení platných lékařských prohlídek, nedílnou součástí je prohlášení o dopingu, hráčů-účastníků MČR 2016/17 mužů a žen (nejpozději do 19.9. bude každému klubu zaslán přehled odevzdaných lékařských prohlídek)
PROSINEC
15.12.
-poslední termín pro hostování pro MČR 2016/17
-přestupní termín
dolni
    Český svaz curlingu © 2010     Curling Promo