vs
 

Hala Roztyly

Dráha 1

no match

Dráha 2

no match

Dráha 3

no match

Dráha 4

no match

Hala Zbraslav

Dráha A

no match

Dráha B

no match