horni
aktual

VŠEOBECNÉ DOKUMENTY

mcr ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČSC Č.10 ZE DNE 12.8.2013
mcr ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČSC Č.11 ZE DNE 9.9.2013
mcr ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČSC Č.12 ZE DNE 7.10.2013
mcr ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČSC Č.13 ZE DNE 4.11.2013
mcr ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČSC Č.14 ZE DNE 2.12.2013
mcr ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČSC Č.15 ZE DNE 6.1.2014
mcr ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČSC Č.16 ZE DNE 3.2.2014
mcr ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČSC Č.17 ZE DNE 6.3.2014
mcr ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČSC Č.18 ZE DNE 7.4.2014
mcr ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČSC Č.19 ZE DNE 5.5.2014
mcr ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČSC Č.20 ZE DNE 9.6.2014
mcr ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČSC Č.21 ZE DNE 7.7.2014
mcr ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČSC Č.22 ZE DNE 11.8.2014
mcr ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČSC Č.23 ZE DNE 1.9.2014
mcr ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČSC Č.24 ZE DNE 6.10.2014
mcr ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČSC Č.25 ZE DNE 17.10.2014
mcr ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČSC Č.26 ZE DNE 3.11.2014
mcr ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČSC Č.26 ZE DNE 3.11.2014 pokračování
mcr ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČSC Č.27 ZE DNE 1.12.2014
mcr ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČSC Č.30 ZE DNE 19.1.2015
mcr ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČSC Č.31 ZE DNE 2.2.2015
mcr ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČSC Č.32 ZE DNE 2.3.2015
mcr ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČSC Č.33 ZE DNE 30.3.2015
mcr ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČSC Č.34 ZE DNE 4.5.2015
mcr ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČSC Č.35 ZE DNE 1.6.2015
mcr ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČSC Č.36 ZE DNE 10.8.2015
mcr ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČSC Č.37 ZE DNE 7.9.2015
mcr ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČSC Č.38 ZE DNE 5.10.2015
mcr ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČSC Č.39 ZE DNE 7.12.2015
mcr ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČSC Č.40 ZE DNE 11.1.2016
mcr ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČSC Č.41 ZE DNE 1.2.2016
mcr ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČSC Č.42 ZE DNE 7.3.2016
mcr ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČSC Č.43 ZE DNE 4.4.2016
mcr ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČSC Č.44 ZE DNE 9.5.2016
mcr ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČSC Č.45 ZE DNE 13.6.2016
  
mcr KOMUNIKACE S ORGÁNY ČSC
mcr KONCEPCE ROZVOJE CURLINGU V LETECH 2014 – 2017
mcr KONCEPCE ROZVOJE JUNIORSKÉHO CURLINGU
mcr CÍLE A PROGRAM VV ČSC NA OBDOBÍ 2014 – 2017
mcr KONCEPCE MARKETINGU ČSC PRO OBDOBÍ 2014 - 2017
mcr EKONOMICKÉ ZÁSADY ČSC
mcr JEDNACÍ ŘÁD VÝKONNÉHO VÝBORU ČSC
mcr REGISTRAČNÍ ŘÁD
mcr JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČSC
mcr KLÍČ VÝKONU HLASOVACÍHO PRÁVA NA ČLENSKÉ SCHŮZI ČSC
dolni
    Český svaz curlingu © 2010     Curling Promo